20.12.14

Psí móda a péče během zimy 2. část / Dog fashion and care during winter part 2.

Ahoj:)

Vítejte v druhé části! Dozvíte se jak pečovat o pejska během zimy. Pejsci si rádi hrají ve sněhu, ale jsou potom mokří. Co doma dělat, aby nenastydli? Pokud je hodně mokrý - vyfénujte, ale nefénujte, když to není nutné, protože fén nepřináší nic moc dobrého. Vysušuje srst a pejsky to navíc nebaví:) Není-li pejsek úplně "na ždímání" vysušte ho obyčejně ručníkem. A udržujte ho chvíli v teple, aby vám nenastydl.
Když mrzne a sype se na chodníky posypová sůl pejsky před ní co nejvíce chraňte! Mohli by jim popraskat bříška tlapiček a v nejhorším by se mohla zanést i nějaká infekce. Po (každé) procházce jim namazejte bříška tlapiček speciálním krémem, nebo jakýmkoli normálním. I normální alespoň trošku pomůže. Lepší něco, než nic:) Je tu ještě jedna možnost jak chránit tlapky, a to jsou botičky. Myslím si, že pejskům nejsou botičky pohodlné, tak tlapičky raději ošetřujte krémem.
Dávejte si během zimy na psíky pozor, aby vám nenastydli a chraňte jim tlapičky!!!:)


Hi :)
Welcome to the second part! Learn how to take care of the dog during the winter. Dogs love to play in the snow, but then they are wet. What to do at home to do not catch a cold? If it is very wet - blow-dry but do not blow-dry when it is not necessary because the dryer does not bring anything too good. Dries hair and dogs in addition do not like :) If the dog completely "to wringing" usually dry it with a towel. And keep it in a warm, to provide you do not catch a cold.

When it is cold and sprinkles on the pavement road salt dogs before her as much as possible, protect! Could they cracked paws, and at worst could be entered and any infection. After (each) walk them grease paws, with a special cream, or any normal. I normal, at least a little help. Better something than nothing :) There is one way to protect paws, and these are the shoes. I think that dogs are not comfortable shoes and paws rather best treat cream.
Watch your dogs During the winter whether They do not catch a cold :)!

Žádné komentáře:

Okomentovat