10.02.15

Obrázky / PicturesJsou z Matýskova oblíbeného parku.
Podzim 2014


Photos are from Maty's favourite park.
Fall 2014

Povel LEHNI / Command LIE

Vítejte u dalšího návodu na trénink. Dozvíte se, jak pejska naučit povel lehni. Pro naučení tohoto povelu potřebuje pejsek umět povel sedni.

1. Pejska posadíme.

2. Položíme před něj pamlsek a lehce ho stlačíme do lehu. (opravdu lehce! mohli byste mu ublížit!!!)

3. Jakmile bude v požadované pozici, řekneme zřetelně LEHNI a ihned pochválíme:)

4. Opakujeme neustále dokola, dokud pejsek nepochopí co po něm chceme.


Když už pejsek bude lehni umět, ale bude se zvedat tak mu když leží přišlápněte vodítko. (zabrání mu to se zvednout)

Welcome to another instruction for training. You learn how to teach command lie. To learning this command need a dog which can command sit.

1. Dog sitting.

2. We put before him a treat and him lightly depress into liing. (really lightly! you could hurt him !!!)

3. When he is in the desired position, we say clearly lie and then we immediately praise :)

4. Repeat over and over until the dog will not understand what we want.

When a dog can do, but I still rises, so if he is liing steped on leash. (prevents him rise)


04.02.15

Omlouvám se... / I am sorry...

Ahoj,
omlouvám se, že sem dlouhou dobu nepřidala žádný článek atd. Měla jsem učení až nad hlavu. Pokusím se to napravit:) Chystám se na pár změn jako je vzhled stránky a trošičku i obsah. Ale nechte se překvapit:D


Vaše blogerka Mája♥Hello,
i am sorry, that I am a long time not added any articles etc. I have many learning. I will try to correct:) I'm going to a few changes such as page layout and even a bit of content. But leave us surprise you:D


Your blogger Mája♥