26.11.14

Pes a lidské jídlo / Dog and human food

Dáváte pejskovi věci ze stolu? Pokud ano, měli byste si dávat pozor co...
Existuje spousta potravin co pejskům mohou ublížit nebo dokonce zabít :( Ale z lidské stravy se dají vybrat i potraviny, které jim naopak prospějí.

Potraviny, které ubližují:


- čokoláda, nemám na to co říct, protože nechápu jak jí někdo může dát psíkovi...
Škodlivé látky: kofein, teobromin a vysoký obsah tuků
Následky: oslabení funkčnosti slinivky, poruchy srdečního rytmu, smrt
Množství: 100-200mg na jedno Kg způsobuje smrt

- hroznové víno se nezdá, ale škodí
Škodlivé látky: není zjištěno
Následky: Buď žádné (nezkoušejte to!!!), ale častěji alergické reakce vyvolávající smrt


- avokádo
Škodlivé látky: není zjištěno (jako u hroznů)
Následky: alergické reakce nebo nic


- vařené kosti, vařené (hlavně kuřecí) jsou křehké a štěpí se a kuřecí (nevařené) jsou hrozně křehké
Škodlivé látky: žádné - štěpení v žaludku
Následky: vnitřní zranění, smrt


- česnek a cibule jsou také zrádné
Škodlivé látky: sirné sloučeniny
Příznaky: bolest břicha, průjem, zrychlené dýchání, dušnost, unavenost...
Následky: otrava, ve výjimečných případech smrt


- sladkosti
Škodlivé látky: xylitol (cukrový alkohol)
Příznaky: slabost, ztráta koordinačních schopností a občasné křeče
Následky: zvýšená hladina inzulinu - ohrožení na životě, poškození jater


- ořechy a jádra jsou sice zdravé, ale ne pro pejsky
Škodlivé látky: způsobující alergie a otravy
Příznaky: alergické reakce, (smrtelné) otravy
Následky: u nemocných zvířat smrt


- místo kávy vodu
Škodlivé látky: kofein
Následky: poruchy srdečního rytmu, křeče, smrt
Množství: 100-200mg na jedno Kg způsobuje smrt


- brambory nejsou smrtelné, ale nepodáváme!
Škodlivé látky: alkaloidy, solanin
Následky: špatné trávení, střevní obtíže


- nepodávejte sůl
Škodlivé látky:
Následky: špatný metabolismus, tloustnutí, vysoký krevní tlak
Je obsažena v malém množství v psím žrádle.A tohle byly nejhorší zakázané potraviny:) Seznam úplně všech:

- čokoláda
- hroznové víno
- brambory
- sůl
- ořechy
- houby
- rozinky
- káva
- cibule, česnek
- rajčata
- žvýkačka
- droždí
- čaj
- sůl
- sušenky
- vařené kosti
- mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku
- syrová játra
- syrové vaječné bílky
- zelená paprikaCo je pro ně naopak zdravé?

- okurka
- paprika
- listy ledového salátu
- jahody
- maliny
- borůvky

Skoro všechno co je zdravé pro nás a není na výše uvedeném seznamu:) Ale hlavně v malém množství!!!


Do you give things from your diet ? If so, you should be careful what ...
There are many of foods what can to hurt or even kill :( But from the human diet can also choose foods what are healthy.

Foods ,what to hurt:

- chocolate, I do not what to say because I do not understand how someone can give to dog...
Noxious substances: caffeine, theobromine and high fat content
Consequences: the weakening of the pancreas, heart rhythm disorders, death
Quantity: 100-200mg per one kg causes death

- grapes does not appear, but detrimental
Noxious substances: not found
Consequences: Either no (neskoušejte it !!!), but more often allergic reactions causing death


- avocado
Noxious substances: not found (like grapes)
Consequences: allergic reactions or nothing- cooked bones, cooked (especially chicken) are fragile
Noxious substances: no
Consequences: internal injuries, death


- garlic and onions are also treacherous
Noxious substances: sulfur compounds
Symptoms: Abdominal pain, diarrhea, rapid breathing, shortness of breath, tiredness ...
Consequences: poisoning, in exceptional cases death- candy
Noxious substances: xylitol (a sugar alcohol)
Symptoms: weakness, loss of coordination skills and occasional spasms
Consequences: increased insulin levels - a life-threatening liver damage


- nuts and kernels are healthy, but not for dogs
Noxious substances:
Symptoms: cause allergies and poisoning
Consequences: death- water instead of coffee
Noxious substances: caffeine
Consequences: heart rhythm disorders, convulsions, death

Quantity: 100-200mg per one kg causes death


- potatoes are not fatal, but do not serve!
Noxious substances: alkaloids, solanine
Consequences: indigestion, intestinal problems


- do not give salt
Noxious substances:
Consequences: poor metabolism, weight gain, high blood pressure
It is present in small quantities in the dog-meat.And this was the worst:) List of prohibited foods:

- Chocolate

- Grapes

- potatoes

- salt

- Nuts

- mushrooms

- raisins

- coffee

- Onions, garlic

- tomatoes

- chewing gum

- yeast

- tea

- salt

- biscuits

- Cooked bones

- Dairy products with a high fat

- Raw liver

- Raw egg whites

What is the contrary for them healthy?:

- cucumber

 - The leaves of iceberg lettuce

- strawberries

- raspberries

- blueberriesAlmost everything that is healthy for us, but not on that list :) But mainly in small quantities !!!

Žádné komentáře:

Okomentovat