23.11.14

Pes a hudba? / Dog and music?

Vítejte u dalšího článku se zajímavostmi !
Myslíte si, že psi a ostatní zvířata nemohou mít nějaký hudební styl? Mohou, ale líbí se jim to co slyší od nás:) Na každý styl hudby reagují jinak. Když byste jim pustili nějaký heavy metal, budou běhat, štěkat atd. Když pustíte ukolébavku budou pro změnu klidní. Ale když jsou od vás zvyklí na pop, nebude se jim líbit třeba heavy metal a budou neklidní.
Pozorujte svého pejska jak reaguje na hudbu, a která se mu líbí nejvíce;)Welcome to next article with attractions !
Do you think dogs and other animals may not have any musical style? They can, but they like what they hear from us :) On every style of music they respond differently. When you let them some heavy metal, will run, bark etc. When you release a lullaby will for a change calm. But if they are accustomed to from pop, they will not need to like heavy metal and are restless.
Observe how your dog reacts to the music, and he likes the most;)

Žádné komentáře:

Okomentovat